Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 29 2014

saaveemee
saaveemee
3287 6cf2
saaveemee
2861 845a
Reposted fromnaaaaaaat naaaaaaat vialubie-lato lubie-lato
saaveemee
To, cze­go nie ogar­niamy umysłem, trze­ba cza­sem objąć ramieniem. 
Reposted fromxxoxxo xxoxxo vialubie-lato lubie-lato

August 19 2014

saaveemee
8967 9872
saaveemee
chciałabym wystarczyć Ci na całe życie.
Reposted fromniewychowana niewychowana vialubie-lato lubie-lato
saaveemee
saaveemee
Nie wszystkie więzienia mają kraty i wysokie mury. Są takie, które znajdują się w umyśle.
— Sarah Forsyth "Porwana i sprzedana"
Reposted fromjakoob jakoob vialubie-lato lubie-lato
saaveemee
Wdzięczność ma krótką pamięć.
— milczenie owiec.
Reposted fromappreciation appreciation vialubie-lato lubie-lato
saaveemee
5700 ae09 500
saaveemee
Kołyszę się na nitce nieokreślonych pragnień
— Halina Poświatowska
Reposted fromcytaty cytaty vialubie-lato lubie-lato
saaveemee
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— — Michael Thomas Ford – Notatki samobójcy
saaveemee

rodneykong:

holy shit can you even see how fucking adorable this is im smiling so hard rn

Reposted fromtediousuncle tediousuncle vialubie-lato lubie-lato
saaveemee
saaveemee
My jesteśmy z tych
Co im pod wiatr, pod włos
Pod górę i pod prąd
— G. Łobaszewska
Reposted fromnivea nivea vialubie-lato lubie-lato
saaveemee
Wszystko ma znaczenie.
— "The Wolverine"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul vialubie-lato lubie-lato
saaveemee
Reposted fromweightless weightless vialubie-lato lubie-lato
saaveemee
W samotności nie chodzi o to, żeby szukać ludzi. Chodzi o to, żeby znaleźć siebie. 
— pamiętajcie o tym. Trzymam kciuki. /// lovemeplease.soup.io
Reposted fromlovemeplease lovemeplease vialubie-lato lubie-lato
saaveemee
Nagle zdała sobie sprawę, że można utracić z kimś kontakt całkiem niespostrzeżenie, dosłownie w mgnieniu oka.
— Jodi Picoult

June 23 2014

saaveemee
0094 85bb
Reposted fromalcohoolic alcohoolic vialubie-lato lubie-lato
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl